Menu

Multifunctionele sportvelden van OvereemAdvies

Op elke basisschool in Nederland een multifunctioneel sportveld.


informatie offerte

Uniek concept richting jeugd in beweging

De jeugd moet weer gaan sporten.


informatie offerte

Gunstige voorwaarden door duidelijke afspraken

Duidelijke afspraken met vaste leveranciers voor aanleg en onderhoud.


informatie offerte

Investeren in beter bewegingsonderwijs

Multifunctionele sportvelden verbeteren het lokale sportklimaat.


informatie offerte

Sportveld is ook geschikt als theatervoorziening

Een multifunctioneel sportveld, centraal gelegen in dorp of wijk, biedt vele recreatie mogelijkheden.


informatie offerte


Werkwijze

OvereemAdvies werkt samen met deskundige partijen uit het sport-, welzijn- en onderwijsveld. Werkzaamheden worden nauwkeurig op elkaar afgestemd middels onze werkwijze. Projecten worden op een kwalitatief hoogwaardig niveau uitgevoerd. Om dit te garanderen, hebben wij contacten en werkafspraken met ervaren projectmanagers en -adviseurs.

Onze werkwijze in stappen

Het duidelijk krijgen van het specifieke wensenpakket is het startpunt van elk traject. Het scherp formuleren van een Pakket van Eisen is de basis voor het opstellen van een Plan van Aanpak. In overleg met belanghebbende partijen wordt consensus nagestreefd op alle terreinen. Alle neuzen moeten dezelfde kant opwijzen voor het succesvol opleveren van onwillekeurig welk project. Vaak begint een project met een startnotitie waarop een uitgebreider haalbaarheidsondezoek volgt. Bij de implemenatie van de stappen zoals geformuleerd in het Plan van Aanpak wordt nadrukkelijk de vinger aan de pols gehouden en waar nodig bijgestuurd.

Projectmanagementmethodes

OA is bekend met PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) als methode voor projectmanagement. Deze methode biedt de flexibiliteit die nodig is om een complex project op sportgebied goed uit te voeren. Tot slot hanteert OA de Mutual Gains Approach (MGA). Bij de MGA benadering gaat het niet om het verdedigen van standpunten, maar om het behartigen van belangen. Bij deze aanpak komen de partijen tot een gezamenlijke oplossing. Het resultaat is een oplossing die op basis van traditionele onderhandelingsmodellen niet zou zijn gevonden. Voor een nadere uitleg of vragen over de werkwijze die wij hanteren, belt of mailt u ons.