Menu

Multifunctionele sportvelden van OvereemAdvies

Op elke basisschool in Nederland een multifunctioneel sportveld.


informatie offerte

Uniek concept richting jeugd in beweging

De jeugd moet weer gaan sporten.


informatie offerte

Gunstige voorwaarden door duidelijke afspraken

Duidelijke afspraken met vaste leveranciers voor aanleg en onderhoud.


informatie offerte

Investeren in beter bewegingsonderwijs

Multifunctionele sportvelden verbeteren het lokale sportklimaat.


informatie offerte

Sportveld is ook geschikt als theatervoorziening

Een multifunctioneel sportveld, centraal gelegen in dorp of wijk, biedt vele recreatie mogelijkheden.


informatie offerte


Vakgebied

OvereemAdvies is gespecialiseerd in management- en organisatieadvies binnen de domeinen sport, onderwijs en vrije tijd. Onder vrije tijd valt ook het stimuleren van activiteiten op het gebied van sport en cultuur binnen de zorg en onder de jeugd. Zo is OvereemAdvies kwartiermaker van het Jeugd Cultuur Fonds Brabant en Projectleider Aangepast Sporten binnen de Gemeente Haaren. Ook voor het werven van fondsen ten behoeve van genoemde domeinen is OvereemAdvies een geschikte partij.

OvereemAdvies is een betrokken partner

OvereemAdvies is een betrokken partner die gedreven werkt aan maatschappelijke verbeteringen. Sport, onderwijs, zorg en cultuur zien wij als middel om te komen tot een betere samenleving met meer participatie. Ons vakgebied behelst het management en de organisatie van activiteiten die zich richten op deze kernbegrippen. Trefwoorden in onze benadering zijn: bestrijding van armoede en overgewicht en het stimuleren van de jeugd om meer deel te nemen aan sport en cultuur. Ook binnen de zorg zien we dat mensen met een beperking veel profijt hebben van activiteiten die wij organiseren op het gebied van aangepast sporten en cultuur. Onze inzet staat garant voor een kwalitatief hoogstaande uitvoering van ondersteuningstrajecten waarbij de nadruk altijd ligt op mogelijke kansen en gezamenlijke meerwaarden.

Werkzaamheden in het vakgebied van OvereemAdvies

 • Samenwerkingsverbanden in Buurt – Onderwijs – Sport (BOS) driehoek
 • Aanleg multifunctionele sportvelden
 • Opzetten van leerlijnen rondom sport en bewegen bij onderwijsinstellingen
 • Convenanten tussen onderwijsinstellingen en sport-verenigingen
 • Opzetten sportcompetities voor bedrijven en scholen
 • Sportparkverkenningen
 • Ontwikkelen beleidsplannen
 • Sponsoring, fondsen en subsidies
 • Ledenwerving en –behoud
 • Behoeftenenquêtes en tevredenheidsonderzoeken
 • Opstellen van sportnota’s
 • Verenigingsondersteuning
 • Management trainingen en -cursussen
 • Naschoolse opvang bij sportverenigingen
 • Fusies