Menu

Multifunctionele sportvelden van OvereemAdvies

Op elke basisschool in Nederland een multifunctioneel sportveld.


informatie offerte

Uniek concept richting jeugd in beweging

De jeugd moet weer gaan sporten.


informatie offerte

Gunstige voorwaarden door duidelijke afspraken

Duidelijke afspraken met vaste leveranciers voor aanleg en onderhoud.


informatie offerte

Investeren in beter bewegingsonderwijs

Multifunctionele sportvelden verbeteren het lokale sportklimaat.


informatie offerte

Sportveld is ook geschikt als theatervoorziening

Een multifunctioneel sportveld, centraal gelegen in dorp of wijk, biedt vele recreatie mogelijkheden.


informatie offerte


Onderwijs

Sporten en goede prestaties op school zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een uitgebalanceerd sportaanbod op en rond school onderwijs draagt bij aan een prettig en aangenaam leerklimaat. Dit alles draagt bij aan een uitstekende profilering van uw onderwijs instelling.

Onderwijs doelgroepen

U bent een schooldirecteur, vakleerkracht, onderwijzer of combinatiefunctionaris en de gezondheid en sportiviteit van uw pupillen ziet u mede als uw verantwoordelijkheid. U zoekt een betrouwbare partner die u ondersteunt om bovenstaande doeleinden te realiseren. Als voorbeeld hoe OA u kan bijstaan vermelden wij  het Project KMS Sport, oftewel Kennismaken Met Sport, in de Gemeente Haaren. KMS werd door OA  geinitieerd en uitgevoerd.  Het belangrijkste doel was dat we  leerlingen kennis lieten maken met verschillende sporten. Op deze manier willen wij de leerlingen de basisvaardigheden aanleren van de desbetreffende sport. KMS Sport wordt aangeboden in samenwerking met zowel lokale als regionale sportverenigingen. Deelnemende sportverenigingen kunnen op verzoek gast- en/of proeflessen aan de jeugdige sportliefhebbers verzorgen. Hiermee geven wij de samenwerking tussen de scholen en verenigingen een concrete vorm.

Sportlesprogramma’s en -pakketten

Voor elke denkbare sport in het onderwijs heeft OvereemAdvies een uitgewerkt en bewezen lesprogramma. De programma’s zijn getoetst door erkende specialisten uit de sportwereld en geschikt voor alle mogelijke doelgroepen. Daarnaast kunnen wij onder zeer gunstige voorwaarden sportpakketten leveren. Ook coördineren wij de aanleg van multifunctionele schoolsportvelden op schoolpleinen. Op deze manier willen wij iedereen weer in beweging krijgen en werken we mee aan onze Olympische ambities.  De basisscholieren van nu zijn onze atleten van morgen. KMS Sport bestaat uit een lesmap met bijbehorend sportmateriaal. Het sportmateriaal rouleert tussen de  basisscholen uit de gemeente Haaren. Vanuit de lesmap worden er vijf sporten aangeboden, maar uiteraard staan we open voor andere sporten. Daarom zijn alle sportverenigingen meer dan welkom om aan te haken bij KMS Sport.

Bel of mail ons voor een optimaal sportaanbod op uw school.