Menu

Multifunctionele sportvelden van OvereemAdvies

Op elke basisschool in Nederland een multifunctioneel sportveld.


informatie offerte

Uniek concept richting jeugd in beweging

De jeugd moet weer gaan sporten.


informatie offerte

Gunstige voorwaarden door duidelijke afspraken

Duidelijke afspraken met vaste leveranciers voor aanleg en onderhoud.


informatie offerte

Investeren in beter bewegingsonderwijs

Multifunctionele sportvelden verbeteren het lokale sportklimaat.


informatie offerte

Sportveld is ook geschikt als theatervoorziening

Een multifunctioneel sportveld, centraal gelegen in dorp of wijk, biedt vele recreatie mogelijkheden.


informatie offerte


Sport

Iedere gemeente vaart wel bij gezonde en actieve inwoners. OA ondersteunt beleidsmakers op het gebied van sport. U bent bezig met het schrijven van een beleidsplan op het gebied van sport voor een sportvereniging, gemeente, onderwijs- of zorginstelling. U zoekt een sportadviseur met een professionele achtergrond die ruimschootse ervaring heeft met het vormgeven van effectief sportbeleid en die u concreet op weg helpt. Ook wanneer het gaat om aangepast sporten is OA uw partij.

Sportbeleidsplan

De bevolking aan het sporten krijgen en houden is een juist uitgangspunt voor ieder gemeentelijk sportbeleidsplan. Doelstellingen van een sportbeleidsplan kunnen zijn om het sportaanbod uit te breiden, de participatie aan de sportactiviteiten te doen toenemen, de bezetting en de aantrekkelijkheid van de sportaccommodaties te vergroten of het ledental van de sportvereniging te laten stijgen. Ook integratie van minderheden kan een doelstelling zijn. Een hechtere samenwerking tussen de verschillende regionale en lokale spelers is een ander doel. Een betere afstemming tussen de sportaanbieders en kruisbetuiving tussen de verschillende doelgroepen is het resultaat.

Sportaanbod

In de meeste gevallen zijn sportaccommodaties in het  bezit van de gemeente. OA helpt de gemeente om deze ruimtes vanuit het belang van sporten en bewegen zo goed mogelijk in te zetten. Zo kunnen gemeenten hun bestaande sportaanbod optimaliseren en verruimen. Daarnaast werken we strategische sportparkverkenningen uit en verzorgen wij de marketing en communicatie rondom sportverenigingen. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat sport de juiste toegevoegde bijdrage aan de omgeving geeft. Wij hebben reeds vele samenwerkingsverbanden weten te realiseren. Het sportaanbod werd niet alleen danig vergroot, ook kwam er meer variatie in het aanbod.

Iedereen in beweging

Of het nu om senioren, scholieren of mensen met een beperking gaat (aangepast sporten), iedereen is met de juiste aanpak in beweging te krijgen. OA heeft alles in huis om deze woorden om te zetten in daden.

Voor een deskundig advies op het gebied van sport bel of mail OvereemAdvies.