Menu

Multifunctionele sportvelden van OvereemAdvies

Op elke basisschool in Nederland een multifunctioneel sportveld.


informatie offerte

Uniek concept richting jeugd in beweging

De jeugd moet weer gaan sporten.


informatie offerte

Gunstige voorwaarden door duidelijke afspraken

Duidelijke afspraken met vaste leveranciers voor aanleg en onderhoud.


informatie offerte

Investeren in beter bewegingsonderwijs

Multifunctionele sportvelden verbeteren het lokale sportklimaat.


informatie offerte

Sportveld is ook geschikt als theatervoorziening

Een multifunctioneel sportveld, centraal gelegen in dorp of wijk, biedt vele recreatie mogelijkheden.


informatie offerte


OvereemAdvies

 

OvereemAdvies is reeds meer dan 12 jaar specialist in het vormgeven van samenwerkingsverbanden op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Ook zijn wij actief  binnen de domeinen onderwijs en vrije tijd (zorg, cultuur). De optimalisatie en verruiming van het sportaanbod, het uitwerken van strategische sportparkverkenningen en de communicatie rondom sportverenigingen, gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen zijn onze kernkwaliteiten. Op deze wijze helpen wij ervoor te zorgen dat sport een waardevolle en positieve bijdrage geeft aan de omgeving.

Deskundig advies van OvereemAdvies

Sport in combinatie met onderwijs en vrije tijd speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij en wordt op allerlei manieren gestimuleerd. U heeft een gerenommeerd sportadviseur nodig. Het promoten van sportactiviteiten voor jongeren en mensen met een beperking, overgewicht of een andere culturele achtergrond is een effectieve manier om de sociale integratie te bevorderen en de gezondheid en het welzijn te verhogen.

Implementatie

De implementatie van sportbeleid is geen eenvoudige opgave. OvereemAdvies staat u hierin bij en kunnen ook de uitvoering voor u uit handen nemen. Wij werken voor o.a. gemeenten, sportclubs en sportbonden. Onze expertise en ervaring vindt ook dankbaar aftrek bij instellingen die gezondheid en onderwijs tot hun kerncompetentie rekenen. OvereemAdvies initieert, voert uit en geeft altijd een deskundig en praktisch advies.

Fondsenwerving

OvereemAdvies is heeft drie jaar ervaring als coördinator van het Jeugdsportfonds Brabant en is momenteel kwartiermaker bij het Jeugdcultuurfonds Brabant. In die hoedanigheid is veel ervaring opgedaan met fondsenwerving en subsidieaanvragen. Ook bij de aanleg van het Multifunctionele Sportveld wordt het lokale bedrijfsleven nadrukkelijk betrokken om zorg te dragen voor een verantwoorde financiering.

Doelgroep

U bent medewerker van een gemeente, een onderwijs- of zorginstelling, een sportbond of een sportvereniging en u heeft behoefte aan praktisch en deskundig advies op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Eventueel wilt u ook de uitvoering van trajecten aan een externe, deskundige partij uitbesteden. Bij OvereemAdvies bent u aan het juiste adres.

Bel of mail ons voor een advies op maat.