Menu

Multifunctionele sportvelden van OvereemAdvies

Op elke basisschool in Nederland een multifunctioneel sportveld.


informatie offerte

Uniek concept richting jeugd in beweging

De jeugd moet weer gaan sporten.


informatie offerte

Gunstige voorwaarden door duidelijke afspraken

Duidelijke afspraken met vaste leveranciers voor aanleg en onderhoud.


informatie offerte

Investeren in beter bewegingsonderwijs

Multifunctionele sportvelden verbeteren het lokale sportklimaat.


informatie offerte

Sportveld is ook geschikt als theatervoorziening

Een multifunctioneel sportveld, centraal gelegen in dorp of wijk, biedt vele recreatie mogelijkheden.


informatie offerte


Vrije tijd

Sporten wordt steeds meer gezien als een nuttige besteding in de vrije tijd. OvereemAdvies is zich hiervan bewust en speelt actief in op de ontwikkelingen. Voor het organiseren van sportevenementen, sportclinics, sporttoernooien, sportcompetities en aangepast sporten bent u bij ons dan ook aan het juiste adres.

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Naast sport hoort ook cultuur thuis binnen het domein Vrije Tijd. OvereemAdvies is 3 jaar als coördinator verbonden geweest aan het Jeugdsportfonds Brabant. In deze 3 jaar hebben wij het Jeugdsportfonds succesvol gepositioneerd in Brabant en veel bedrijven bereid gevonden om het fonds financieel  te steunen. Fondsenwerving is dan ook een van onze kernkwalitetiten. Onlangs is OvereemAdvies gevraagd om als kwartiermaker te fungeren voor het Jeugcultuurfonds Brabant.

Aangepast Sporten

Wij zijn projectleider van de werkgroep Aangepast Sporten Haaren e.o. Naast de gemeente Haaren participeren Cello, Prisma en ASVZ. OvereemAdvies is initiator van deze unieke samenwerking die wordt ondersteund door de Provincie Noord-Brabant . Een belangrijk doel van het project is dat de deelname van mensen met een beperking waaronder cliënten/bewoners van Cello, Prisma, ASVZ en MEE aan activiteiten bij en van locale sportverenigingen/organisaties wordt vergroot. Uit onderzoek blijkt dat het deelnemen aan sportieve activiteiten veel positieve effecten heeft.

Sportparkverkenningen

OvereemAdvies werkt succesvol aan het vergroten, uitbreiden en veranderen van het actuele (sport)aanbod op accommodaties en in de vrije tijd. Sportparken zijn vaak schitterende plekken waar iedereen graag verblijft. Ze hebben veel potentie en kunnen voor meerdere doeleinden en doelgroepen worden gebruikt. De sportparkverkenningen van OvereemAdvies brengen deze potentie goed en duidelijk in kaart. Verder ondersteunen wij gemeenten, sportbonden en verenigingen met het vormgeven van hun vrijwilligersbeleid.

Maximaal vrije tijds rendement

Bent u als gemeente of zorg- of onderwijsinstelling geïnteresseerd om de schoolgaande jeugd en mensen met een beperking een zinvolle en uitdagende besteding in de vrije tijd te bieden dan kunt u bij OvereemAdvies terecht voor planning, organisatie en uitvoering. Wij hebben ruime ervaring met het opzetten van samenwerkingsverbanden in de zogenaamde BOS-driehoek (Buurt, Onderwijs, Sport) en zijn in staat om hier het maximale rendement uit te halen.

Neem contact met ons op voor een krachtige sportimpuls en meer informatie over ons vrije tijd aanbod